تبلیغات
آموزش سئو و بهینه سازی سایت - بازاریابی الکترونیک
آموزش سئو و بهینه سازی سایت
چهارشنبه 7 تیر 1391 :: نویسنده : بهینه
بازاریابی الکترونیکی یک عملکردی خاص که تنها با فروش محصولات و خدمات در ارتباط باشد نیست. بلکه فرآیندی مدیریتی است برای اداره كردن ارتباط ایجاد شده میان سازمان و مشتری. عملکرد بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش زیر معرفی و دسته بندی كرد

مجموعه نقش ها و طرح های ایرانی نگارش دوم


1-  یکپارچگی: بازاریابی الکترونیک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و همچنین فروش از طریق نمایندگی های شرکت را به صورت یک فرآیند یکپارچه دربرمی گیرد.

2-  میانجی گری(واسطه گری): بازارایابی الکترونیک میزان نیاز و خواسته ی مشتریان شرکت را با میزان تولید و ظرفیت ارایه ی خدمات توسط شرکت کنترل می کند.

3-  واسطه گری: بازاریابی الکترونیک میان بخش های مختلف شرکت از جمله بخش های مالی و سرمایه گذاران خارجی نقش واسطه را بازی می کند.

برای درک بهتر نکات کلیدی بازاریابی الکترونیک لازم است ارتباطات متقابل مشتری و سازمان به طور كامل مورد بررسی قرار گیرد.

چرخه ی بازاریابی الکترونیک شامل چهار مرحله ی اصلی است:
1-تهیه و تدارک
2-ارتباط
3-نقل و انتقال
4-خدمات پس از فروش
در مرحله تهیه و تدارک سازمان باید نیازها و خواسته های مشتریان را تعیین كند. سازمان جهت تولید محصولات و یا ارایه ی خدمات خود نیازمند تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان است و این عمل از طریق تفکیک مشتریان صورت خواهد گرفت.
زمانی که محصول (یا خدمت) مطابق سلیقه و خواسته ی مشتری طراحی شد مرحله ی ارتباط آغاز می شود. شرکت (سازمان) باید در مورد ارایه ی کالای مورد نظر به مشتری با او مکاتبه كند.


مشتری ارزشمندترین اطلاعات را درباره ی محصولات و خدمات خریداری شده ارایه می كند. بنابراین باید او را با خدمات پس از فروش كه خواسته ها و نیازهایش را برآورده می سازد، حمایت كرد.مرحله ی ارتباط دارای چهار زیر مجموعه است که حروف آغازین این زیرمجموعه ها، كلمه یAIDA را می سازد؛ (Attention توجه– Information اطلاعات– Desire خواست و علاقه– Action عملکرد). ارتباط متقابل میان شما و مشتری در طول مرحله ی ارتباط باید بسیار نزدیک و صمیمی باشد.

سازمان باید در ابتدا نظر مشتریان را درباره ی محصولات و خدمات جدیدی كه ارایه كرده است، جلب كند. تبلیغ از طریق بنر وسیله ای مناسب برای جذب مشتریان است. برای موفقیت دراین روش باید بنرهای طراحی شده قدرت جلب نظر مشتری را داشته باشند.

پس از این مرحله، سازمان باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتری قراردهد تا او نظرات خود را درمورد محصولات و خدمات ارایه شده مطرح كند. مشتری باید قدرت انتخاب اطلاعات مورد نیاز خود را از میان عنوان های مختلف داشته باشد.
شركت (سازمان) باید برای خرید محصولات و خدمات جدید در مشتری انگیزه ی لازم را ایجاد كند. برای رسیدن به این هدف می توان از كلیه ی امكانات رسانه ای موجود در اینترنت بهره جست.

فرآیندهای بالا منجر به خریداری محصول یا سفارش خدمتی از سوی مشتری می شود.(آغاز حركت!)
زمانی كه مشتری تصمیم به خریداری محصول (یا سفارش خدمتی) گرفت باید ارتباط مستقیم میان او و بخش فروش شركت برقرار شود.

اگر دو مرحله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شوند، مشتری محصول یا خدمتی را كه ارایه می دهید خریداری خواهد نمود.

مرحله ی تحویل كالا (خدمات) نیز اهمیت بسزایی درفرآیند بازاریابی شما دارد، (مطمئن ترین فرآیند برای پرداخت پول توسط خریدار و همچنین تحویل به موقع سفارش به مشتری).

پس از فروش محصول (یا خدمات) نباید فعالیت های بازاریابی قطع شوند. در مرحله خدمات پس از فروش تلاش برای ایجاد ارتباط میان مشتری و فروشنده است. جذب مشتری جدید مشكل تر و پرهزینه تر از نگه داری و حفظ مشتریان قبلی است. حفظ مشتری، نیازمند تلاش بیش تر نیروی انسانی سازمان مربوط و توانمند كردن سیستم اطلاع رسانی است.

مشتری مهم ترین عامل در تبلیغ خدمات و كالای ارایه شده است و به همین دلیل باید از خدمات پس از فروش مناسبی بهره مند شود.

بازاریابی الكترونیك نمی تواند به طور كامل جای گزین بازاریابی سنتی شود.

اطلاعاتی كه ازطریق ارتباط با مشتری در مرحله ی خدمات پس از فروش جمع آوری می شوند، باعث به وجود آمدن مرحله ی تهیه و تدارك می شود.

فرآیند بازاریابی الكترونیك تنها بر استفاده از امكانات اینترنت اصرار نمی ورزد و از همه ی روش های بازاریابی بهره برداری می كند، اما امكاناتی را دراختیار ما می گذارد كه بازاریابی سنتی فاقد آنهاست. به عنوان نمونه، روش بازاریابی تك به تك(one to one) و یا ارتباط مستقیم با مشتریان.

در حقیقت بازاریابی سنتی و بازاریابی الكترونیك تكمیل كننده ی یكدیگر هستند و بازاریابی الكترونیك نمی تواند به طور كامل جایگزین بازاریابی سنتی شود.

عوامل موفقیت در بازاریابی الكترونیك (BONI): چهار عامل مهم در كسب موفقیت بازاریابی الكترونیك عبارت اند از:
1-سود رسانی به مشتری.
2-توانایی ارایه ی خدمات و اطلاعات مورد نیاز مشتری به صورتOnline.
3-توانایی كنترل و هدایت وب سایت.
4-ایجاد یكپارچگی میان فعالیت های بازاریابی الكترونیك با سایر فعالیت ها.


استفاده از روش های بازاریابی الكترونیك برقراری ارتباط میان مشتری و سازمان را از طریق درك نیازهای مشتریان و با وابسته كردن آن ها به محصولات و خدمات شركت، فراهم می كند.

رای جذب مشتری باید فعالیت هایonline شركت برای او سودآور باشد. همچنین باید خدمات متنوعی به او ارایه شود. خدمات و تسهیلاتی كه باعث ایجاد انگیزه ی لازم در مشتری جهت خرید (در حال و آینده ) شود. بنابراین محتوای وب سایت و خدماتی كه در وب سایت ارائه می شوند باید خواسته ها و علایق شخصی مشتری را در نظر گرفته و حتا امكاناتی برای ایجاد بخش های شخصی برای او فراهم آورد (مانند خدماتی كهYahoo ارایه می دهد.) شركت باید خدمات منحصر به فردی ارایه دهد. خدماتی كه با سایر رقبا تفاوت داشته باشد.
وب از امكانات مختلفی برای معرفی و برقراری ارتباطاتonline استفاده می كند. هر وب سایت باید تركیبی از اطلاعات مناسب، برقراری ارتباط آسان و مطمئن و انتقال اطلاعات مورد نیاز مشتری را درخود داشته باشد. قرارگیری این اطلاعات در اختیار مشتری موجب آگاه نمودن او می شود. تبادل نظر مشتریان موجب ارتباط آنها با سایرین می شود و این امكان را به وجود می آورد كه اطلاعات مورد نیاز مشتریان در كنار هم قرار گیرد.
بروز نمودن اطلاعات و خدمات وب سایت از اهمیت بالایی برخوردار است.
اطلاعات وب سایت باید مختصر و مفید باشند. صفحات وب باید از ساختار مناسبی برخوردار و پیكربندی صفحات با یكدیگر تطابق داشته باشد.

مساله مهم همكاری همه اعضای شركت در فرآیند بازاریابی الكترونیك است، چرا كه رضایت مشتری بستگی به میزان عملكرد همه اعضای شركت به تعهدات شان دارد.

نتیجه گیری :
- بازاریابی الكترونیك همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می كند: جذب مشتری و حفظ آن.
-
فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث به وجود آمدن فرصت های جدید برای تعریف دوباره ی ارتباط بین فروشنده و مشتری می شود.
-
استفاده از روش های بازاریابی الكترونیك موجب تقویت ارتباط میان مشتری و فروشنده از طریق درك خواسته ها و نیازهای مشتری و وابسته كردن او به كالاها و خدمات فروشنده می شود.

-
با توجه به امكان برقراری ارتباط تك به تك در بازاریابی الكترونیك، فروشنده باید شناخت صحیحی از مشتریان خود داشته باشد.
-
هر چه میزان شناخت شما از مشتریان خود (نیاز ها، خواسته ها، علایق و سلیقه ها) بیش تر باشد به همان اندازه فرآیند بازاریابی الكترونیك شما موثرتر و بهتر عمل خواهد كرد.
-
بازاریابی الكترونیك موفق، پیشرفت شركت را در دنیای الكترونیك به همراه خواهد داشت و باید عضو ثابت خط مشی های بازاریابی شركت باشد.
نوع مطلب : تبلیغات اینترنتی، تبلیغات، بازاریابی اینترنتی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : بهینه
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :